map

 

อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30

Facebook : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

* ปิดทุกวันหยุดราชการ