อาจารย์และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2563

 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 คณะอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิศ ประธานหลักสูตร พร้อมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย

  • การทำบุญปีใหม่และเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

HNY2020 01 HNY2020 02 HNY2020 03
HNY2020 04 HNY2020 05 HNY2020 06

 

กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

PH 01 PH 02 PH 03
PH 04 PH 05 PH 06

 

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

>> กิจกรรมทำบุญ

>> กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

 

สื่อมัลติมีเดีย