ในช่วงเย็นของวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ นักกีฬาสีแดง ได้เดินขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก >>> กีฬาสี 2562

 

Sport 01 Sport 02 Sport 03
Sport 04 Sport 05 Sport 08
Sport 06 Sport 07 Sport 09
Sport 10 Sport 11 Sport 12

สื่อมัลติมีเดีย