รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

 

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัคร :http://bit.ly/assopkru63

จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 2 ก.พ. - 20 มี.ค. 2563

ยื่นใบสมัคร วันที่ 16 - 20 มี.ค. 2563

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 เม.ย. 2563

รายงานตัว วันที่ 24 เม.ย. 2563

 

Vinyl Asso2020 resize

 

สื่อมัลติมีเดีย